Ανακαινίσεις

Το Ελληνικό Κέντρο Ακινήτων (ELLIKA) παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της κατασκευής καλύπτοντας όλες τις ανάγκες που προκύπτουν για την αναβάθμιση του ακινήτου σας.
Οι συνεργάτες μας αρχιτέκτονες, μηχανικοί, σχεδιαστές και εξειδικευμένα συνεργεία αναλαμβάνουν να δώσουν λύσεις με αξιοπιστία, ποιότητα και αισθητική.

• Αρχιτεκτονική Μελέτη
• Σχεδιασμός
• Ανακαίνιση
• Διακόσμηση
• Κατασκευή

Δείτε δείγματα δουλειάς

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top